Facial Waxing

Eyebrow Shaping—$16.00 Eyebrow Tweezing—$20.00 Lip or Chin—$12.00 Cheeks—$20.00

Details

Lower Body Waxing

Half Leg—$35.00 Full Leg—$65.00 Bikini—$35.00 French Bikini—$40.00 Brazilian—$60.00 Back—$55.00 Chest—$50.00

Details