Facial Waxing

Eyebrow Shaping—$20.00 Eyebrow Tweezing—$20.00 Lip or Chin—$15.00 Cheeks—$25.00

Details

Lower Body Waxing

Half Leg—$40.00 Full Leg—$80.00 Bikini—$40.00 French Bikini—$45.00 Brazilian—$65.00 Back—$60.00 Chest—$55.00

Details